De Voscuyl

VVD Oegstgeest ondersteunt VV Oegstgeest en VV UDO in hun plannen voor fusie en herinrichting van sportpark De Voscuyl.

Voetbalverenigingen VV UDO en VV Oegstgeest hebben aangegeven te willen gaan fuseren en op één locatie (VV Oegstgeest) te willen gaan spelen. Gelijktijdig wil de Oegstgeester Golfclub van deze  verhuizing gebruik maken en een autonoom bespeelbare 9-holes baan ontwikkelen. Korfbalvereniging CKV Fiks krijgt kunstgrasvelden, dit was al eerder toegezegd.

VVD steunt VV UDO en VV Oegstgeest

Een mooi plan dat een betere toekomst biedt voor de sportverenigingen en haar leden. De VVD steunt deze ontwikkelingen en spreekt dit ook uit.

Investeren in sport
Eerder heeft de VVD haar voorkeur uitgesproken voor de variant B2, net als alle andere fracties in de raad. In de variant B2 gaat de schuldenlast van de gemeente niet omhoog, een belangrijk punt voor de VVD. De totale investering zal ongeveer 3,2 miljoen bedragen, de lasten worden gedeeld gedragen door de verenigingen en de gemeente. De gemeente zal hierdoor jaarlijks gemiddeld € 65.000 bijdragen.

Versneld investeren
Punt van onderzoek voor de VVD was nog of het Plan in 2018 of in 2022 uitgevoerd zou moeten worden. Een vroegtijdige afschrijving van de voetbalvelden van VV Oegstgeest en de kleedaccommodaties zou onze gemeenschap € 178.000 kosten. Uit berekeningen van de VVD is gebleken dat een vroegtijdige afschrijving zich ‘terugverdient’ door tegen de huidige lage rente al in 2018 te beginnen.

Zelfstandigheid
De fusieclub kan krachtiger en zelfstandiger worden indien zij zelf eigenaar kunnen worden van de gronden en kleedkamers. De VVD zal vragen om te onderzoeken of dit mogelijk en haalbaar is voor de sportverenigingen.

De VVD ondersteunt de gewenste verhuizing van de nieuwe fusievoetbalvereniging, de plannen van de Oegstgeester Golfclub en de al eerder toegezegde kunstgrasvelden voor de korfbalvereniging bij de budgetbesprekingen eind 2017.