“Verbinding zonder uitlevering”

De Algemene Ledenvergadering van het Lokale Netwerk Oegstgeest van de VVD, heeft in de vergadering van 30 oktober de heer Sven Spaargaren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 verkozen.

Wij kennen Sven als een zeer deskundige en integere bestuurder met inmiddels een ruime ervaring in de lokale politiek na twee periodes als raadslid voor de VVD in de Gemeenteraad van Oegstgeest, alwaar hij onder andere de portefeuille financiën zeer degelijk beheerd heeft. Zo heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het weer gezond maken van de Gemeentelijke financiën, waardoor Oegstgeest er momenteel aanzienlijk beter voor staat dan enkele jaren geleden. Ook regionaal is onze positie daardoor veel sterker geworden, hetgeen ons een beter uitgangspunt biedt in de voortschrijdende onderhandelingen over regionale samenwerking. Sven is een verbindend persoon die blijk heeft gegeven open te staan voor andermans mening, zonder zich hier direct door te laten beïnvloeden. Ook heeft hij in de gemeenteraad getoond een fractiestandpunt goed en duidelijk te kunnen verwoorden. Er wordt in de raad naar hem geluisterd! Hij onderhoudt een goede relatie met de achterban en weet de kiezers op democratische wijze bij moeilijke kwesties te betrekken. Deze eigenschappen maken hem bij uitstek de meest geschikte kandidaat om de VVD Oegstgeest te vertegenwoordigen in het voortschrijdende proces van regionale samenwerking, waarin de koers voor Oegstgeest moet zijn:

“Verbinding zonder uitlevering”

Sven Spaargaren is sinds maart 2013 raadslid en woordvoerder financiën, economie, sport en veiligheid. Hij is politiek actief om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een nog mooier Oegstgeest. “Een Oegstgeest met goede voorzieningen, een veiliger leefklimaat en betere financiën. Een Oegstgeest waar we in de toekomst met nog meer plezier kunnen blijven wonen, werken en leven,” aldus Sven in zijn eigen woorden.

Sven komt uit een ondernemersgezin en groeide op tussen de bloemen. Zijn ouders hadden een kwekerij achter het ouderlijk huis waar hij al snel als jonge jongen meehielp. Hij is vader van twee tieners, een dochter en een zoon. In zijn vrije tijd speelt hij hockey in een veteranenteam bij LOHC.

Sven is na zijn studie agrarische bedrijfskunde organisatieadviseur geweest bij diverse bedrijven, beleidsmedewerker financiën op het Binnenhof en daarna vele jaren werkzaam geweest als vermogensadviseur bij Rabobank Nederland Private Banking. Enkele jaren geleden heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht in vermogensadvies.