VVD voor Samenwerking vanuit zelfstandigheid!

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie heeft Sven Spaargaren de ingezette koers voor de komende vier jaar van de VVD Oegstgeest toegelicht.

De VVD Oegstgeest heeft na een brede discussie onder de leden bij het opstellen van het verkiezingsprogramma (zie elders op deze site) het standpunt ingenomen om voor alsnog te gaan voor zelfstandigheid van waaruit een intensieve samenwerking met de omliggende gemeenten kan worden voortgezet en nog verder kan groeien naar behoefte.

Fusie met Leiden als doel werpt de VVD verre van zich, hoewel een eventuele fusie ergens in de toekomst niet op voorhand wordt uitgesloten. Zoals de situatie er momenteel voor staat ziet de VVD veel meer in samenwerking op thema's zoals infrastructuur en verkeer, economie en ontwikkeling, duurzaamheid, dienstverlening, jeugdzorg en veiligheid.

Juist op de thema's wonen, groen, sport en recreatie, onderwijs en ouderenzorg meent de VVD dat dit veel beter door de bewoners van Oegstgeest zelf geregeld en bepaald kan worden dan door een kantoor ergens in Leiden.

Wij hopen dat dit standpunt u aanspreekt. Zo ja,

STEM DAN OP 21 MAART OP DE VVD OEGSTGEEST!