VVD Oegstgeest en de JOVD

© AdR

Vandaag heeft Majoor Peter de Bock een lezing verzorgd bij het zomercongres van de JOVD te Amsterdam. Het thema van dit congres was water. Andere sprekers waren fractievoorzitter VVD Klaas Dijkhoff, Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, eerste Kamerlid en Dijkgraaf Sybe Schaap, Directeur KNMI Gerard van der Steenhoven en Burgermeester Jan van Zanen (zie foto). Peter vertelde over de rol van Defensie, NAVO, VN en andere Internationale Organisaties bij watermanagement en veiligheidsaspecten gerelateerd klimaatverandering. Peter werd hierbij ondersteund door  Eric Bouw die naast zijn werk bij de Bank en als gemeenteraadslid VVD Oegstgeest, ook werkzaam is bij het Civiel Militair Interactie Commando van Defensie. De  young professionals van de JOVD hebben de presentaties met veel interesse ontvangen en gebruiken deze onder andere om hun eigen visie verder vorm te geven en deze te delen met onder andere het hoofdbestuur van de VVD.