Het bestuur in vergadering bijeen

Momenteel veel aandacht in het bestuur voor de "Doorlopende Campagne"

Het bestuur heeft een aantal programmapunten opgesteld om gehoor te geven aan de wens van de Algemene Ledenvergadering in 2017, dat er een doorlopende campagne moet plaatsvinden om ons Liberale standpunt onder de aandacht te brengen en om nieuwe enthousiaste leden te werven. Hiertoe vond op 22 november in de Gouwe een gezellige borrel plaats met belangstellenden, leden, bestuur, wethouder en fractie.

Het volgende agenda punt is de Nieuwjaarsreceptie op 15 januari om 20:00 uur in "Het Beleg van Oegstgeest" aan de Kempenaar Straat. U bent allen van harte welkom.