Oude vrienden weer bijeen

Michiel Teeuwen treedt terug als voorzitter van de VVD Oegstgeest. Guus de Rotte volgt hem op.

Michiel Teeuwen heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2019 afscheid genomen als voorzitter van de VVD Oegstgeest. Michiel begon zijn politieke loopbaan als steun-fractielid van de VVD en werd de daaropvolgende periode raadslid. Uiteindelijk volgde het fractievoorzitterschap in een zeer roerige periode voor Oegstgeest. In 2008, kort na aankoop van een tweetal grondposities, te weten Nieuw-Rijngeest en Poelgeest op aandringen van de Provincie, werd de wereld ondergedompeld in de "kredietcrisis." Dit had dramatische gevolgen voor de financiële positie van vele gemeentes in ons land waaronder Oegstgeest. De aangeschafte gronden waren op dat moment onverkoopbaar en de schuldenlast van Oegstgeest liep op tot €100.000.000. Ons dorp dreigde zijn autonomie te verliezen en er waren tevens grote problemen binnen het College van B&W. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende maatregelen door de gemeenteraad waarbij Michiel Teeuwen een belangrijke rol heeft gespeeld. Uiteindelijke is er een nieuw college gekomen en is er een aanzet gemaakt om de schuldenlast te reduceren. Geen populaire maatregelen maar achteraf wel zeer effectief. De gemeenteschuld in nu teruggebracht tot €50.000.000 en ons dorp staat bij herhaling in de top 10 van beste gemeenten van Nederland. Al met al een fraaie prestatie waar Michiel Teeuwen een substantieel bijdrage aan heeft geleverd. Na afscheid als Fractievoorzitter is Michiel nog een aantal jaren penningmeester en later voorzitter van het bestuur van de VVD Oegstgeest geweest. Ook daar heeft hij zich ingezet voor de VVD en voor ons dorp. Onder zijn bestuur werd de VVD de grootste partij bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 als bij de Provinciale statenverkiezingen van 2019.Michiel heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de lokale politiek, naast een drukke baan en een gezin met studerende kinderen. Wij zullen zijn inbreng erg missen en zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons dorp en voor de VVD gedaan heeft.