Politiek Café in "Het Beleg van Oegstgeest"

Politiek Café in "Het Beleg van Oegstgeest"

Het eerste politiek café van dit jaar vond plaats op maandagavond 27 januari 2020, in "Het Beleg van Oegstgeest." Hier was Mark Harbers, lid van de Tweede Kamer namens de VVD en woordvoerder Energie & Klimaat, als gastspreker aanwezig. Na een korte inleiding door de voorzitter, Guus de Rotte, kreeg Mark Harbers het woord en gaf uitgebreid uitleg over de politieke en maatschappelijke implicaties van de CO2 en stikstof problematiek. De energietransitie, alternatieve bronnen van energie en ook de mogelijkheid van kernenergie kwamen hierbij aan bod. Tevens ging hij in op de onwenselijke situatie om voor onze energievoorziening volledig van het buitenland afhankelijk te worden. Dat hier een zwaarwegend en complex thema ligt is inmiddels kamer breed geaccepteerd. De VVD is zeer nauw betrokken bij de discussie in de tweede kamer over de energie transitie. Tenslotte werden de diverse opties voor aanpak van deze problematiek en hun maatschappelijke implicaties uitgebreid besproken in een zeer geanimeerde discussie. Na afloop was er nog een gezellige borrel waarna iedereen weer tevreden huiswaarts ging.

Dank aan Peter van Ruijven voor de voortreffelijke organisatie.