Verkeersveiligheid en verkeersenquête

De komende tijd vraagt de VVD bij monde van woordvoerder Marcus Rolloos aandacht voor de verkeersveiligheid in Oegstgeest. “Wij willen graag weten van Oegstgeestenaren hoe zij de verkeersveiligheid ervaren en op welke punten zij denken dat deze verbeterd kan worden,” aldus Rolloos. “Vooral rotondes lijken gevaarlijk. Wij zijn gaan kijken en hebben vooral gelet op de verlichting die fietsers al dan niet voeren en wat wij zagen, viel heel erg mee,” vervolgt de VVD-woordvoerder.
Zet cookies aan om de video te tonen. Zet cookies aan om het formulier te tonen.