Geen gedwongen gemeentelijke fusies en schrappen van de ‘opschalingskorting’

Dit amendement werd ingediend door o.a. de fractievoorzitters van VVD-Oegstgeest (Sven Spaargaren), VVD-Wassenaar (Laurens van Doeveren), VVD-Voorschoten (Katrien van Meenen) en VVD-Zoeterwoude (Matthieu Paardekoper) en afgelopen zaterdag aangenomen op de alv van de VVD tijdens de behandeling van het verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen in 2021.

Vanuit landelijk en de provincies is er nog steeds druk op kleine- en middelgrote gemeenten om te fuseren tot 100.000+ gemeenten. Hiermee zeggen de leden van de VVD nu een halt toe te roepen aan gemeentelijke fusies en het financieel korten van gemeenten omdat ze minder dan 100.000 inwoners hebben, de zogenaamde ‘opschalingskorting’. Een belangrijke stap.

Een fusie wordt alleen nog maar goedgekeurd als de inwoners dit zelf in meerderheid willen (middels een raadsbesluit). Het schrappen van de ‘opschalingskorting’ betekent dat kleine- en middelgrote gemeenten niet (nog meer) worden gedwongen tot bezuinigingen op voorzieningen en/of verhogen van de OZB-belasting.