Verkiezingsprogramma

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Ons verkiezingsprogramma

  Het verkiezingsprogramma van de VVD Oegstgeest! Oegstgeest blijft behoren tot de top-10 beste gemeenten van Nederland.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Our election programme

  The election programme of the VVD Oegstgeest! Oegstgeest remains in the top-10 municipalities in the Netherlands.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Betaalbare energietransitie

  We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie van ons dorp.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Financiën en economie

  Oegstgeest blijft zoals gebruikelijk een behoedzaam financieel beleid voeren en tevens een liberaal economisch beleid.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Groen behouden, gericht ...

  De grenzen aan de groei zijn bijna bereikt. Het dorpse karakter en het bestaande groen in Oegstgeest moeten behouden blijven.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Investeren in voorzieningen

  De VVD wil investeren in belangrijke voorzieningen zoals huisvesting voor scholen en infrastructuur.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Leefomgeving

  VVD wil dat Oegstgeest een rustige, schone, veilige en bereikbare leefomgeving blijft bieden.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Sociaal dorp, met oog ...

  De VVD wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Daarbij staat centraal wat u nog wél kan. Zorg organiseren we dichtbij.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Veiligheid

  Veiligheid blijft een speerpunt voor de VVD.

  Lees meer
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Zelfstandigheid

  We willen Oegstgeest graag net zo mooi houden als het nu is. VVD Oegstgeest kiest ervoor om een zelfstandige gemeente te blijven.

  Lees meer