Betaalbare energietransitie

We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie van ons dorp. Hiertoe willen we vooralsnog minimaal twee opties openhouden; restwarmte en waterstof. We staan open voor eventuele andere realistische oplossingen.

De energietransitie is van groot belang. Nederland moet in 2050 haar CO2 uitstoot met 95% hebben teruggebracht, zoals in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 staat opgenomen. VVD Oegstgeest onderschrijft dit doel, binnen randvoorwaarden. Huishoudens kunnen zelf isoleren, zonnecellen installeren en/of groene stroom aanschaffen. Voor warmte is de keuze lastiger. Vooralsnog willen we minimaal twee opties openhouden; restwarmte en waterstof. Keuzes tussen deze en/of andere opties moet de komende gemeenteraad maken, zodat de gemeente nog voor 2030 een pakket van oplossingen kan uitbesteden en uit laten voeren.


Randvoorwaarden

Oegstgeest is een relatief kleine gemeente. De uitvoering van het klimaatakkoord ligt daarom vooral bij provinciale en landelijke overheden. VVD Oegstgeest ziet scherp toe op het tegengaan van extra lokale lasten voor de burger en onnodige bureaucratisering en financiƫle verplichtingen op lange termijn. Oplossingen moeten voldoen aan vier randvoorwaarden: haalbaarheid, betaalbaarheid (woonlastenneutraal), draagvlak en keuzevrijheid.


Restwarmte

Een eerste optie voor warmtetransitie is door meer gebruik te maken van restwarmte. Poelgeest is momenteel al op het Leidse Uniper stadwarmtenetwerk aangesloten. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Oegstgeest hangt mede af van regionale ontwikkelingen.


Waterstof

Een tweede optie voor warmtetransitie is om ons huidige gasnet te behouden voor waterstof. Waterstof kan een CO2 neutrale manier zijn om onze huizen te verwarmen en te voldoen aan onze lokale energiebehoeftes. VVD Oegstgeest wil kijken hoe waterstof gebruikt kan gaan worden om ons dorp klaar te maken voor de toekomst.


Andere oplossingen

VVD Oegstgeest staat open voor eventuele andere realistische oplossingen waarmee we het doel van CO2-reductie tijdig kunnen bereiken binnen de genoemde randvoorwaarden. Voorbeelden zijn geothermie, koolstofkredieten, of een hybride oplossing van warmtenet en waterstof. Wij gaan hierover graag nader in gesprek.