Veiligheid

Veiligheid blijft een speerpunt voor de VVD. De gemeente Oegstgeest heeft in 2019 voor de zevende keer meegedaan aan het veiligheidsmonitor onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit dit onderzoek blijkt dat de veiligheid van de woonomgeving van een 7,7 in 2017 naar een 7,9 in 2019 is gestegen. Dit mooie cijfer draagt bij aan Oegstgeest als top-10 woongemeente in Nederland. Desondanks blijven er drie aandachtspunten.

Inbraken

Om de veiligheid verder te verbeteren wordt deelname van inwoners aan whatsapp buurtgroepen en burgernet gestimuleerd, evenals het volgen van je wijkagent op sociale media. Ook zal de gemeente in samenwerking met de politie elektronische waarschuwingsborden blijven aanbrengen op toegangswegen wanneer inbraken in auto’s of huizen in bepaalde wijken lijken toe te nemen.


Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is onaanvaardbaar. Preventie van huiselijk geweld blijft daarom van belang. De VVD blijft voorstander van gericht advies aan iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen of (jong)volwassenen werkt hoe ze mogelijke signalen kunnen herkennen en hoe ze deze vervolgens kunnen melden.


Straatverlichting

Goed werkende straatverlichting draagt bij aan een veiliger gevoel op straat voor de buurt en haar bewoners. VVD Oegstgeest wil dat straatverlichting altijd op orde is en dat plekken waar momenteel onvoldoende verlichting is beter verlicht worden. De Fixi-app kan hierbij helpen. Straatverlichting moet verder passen in het straatbeeld en energiezuinig zijn.