Leefomgeving

VVD wil dat Oegstgeest een rustige, schone, veilige en bereikbare leefomgeving blijft bieden.

Parkeren blijft gratis

De goede en gratis parkeermogelijkheden (inclusief de vrijwel gratis parkeermogelijkheden in de blauwe zone in De Kempenaerstraat) ondersteunen onze winkelgebieden en zijn succesvol. In heel Oegstgeest blijft parkeren gratis.


Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid van Oegstgeest met de fiets, auto en het openbaar vervoer is essentieel. De VVD zet zich hiervoor in.


Verkeersveiligheid

Om de zichtbaarheid van het verkeer te verhogen wil de VVD dat het groen in de nabijheid van kruispunten en rotondes beter wordt onderhouden. De gemeente zal tevens statistische gegevens van ongevallen en Fixi-input van omwonenden gebruiken om mogelijke situaties van verkeersonveiligheid zo snel mogelijk te herkennen en te adresseren. Punt van aandacht hierbij zijn de verschillende rotondes in ons dorp. Fietspaden worden op enkele uitzonderingen na beperkt tot éénrichtingsverkeer, in verband met de toegenomen gemiddelde snelheid en diversiteit in snelheden van fietsen en elektrische fietsen. Voorrang voor fietsers op rotondes blijft behouden.


Afval

Het huidige afvalbeleid van Oegstgeest is gebaseerd op bronscheiding van GFT-afval, grofvuil, glas, papier en restafval door onze inwoners, gevolgd door nascheiding van restafval bij de afvalverwerker. Dit huidige beleid is duurzaam, effectief en wordt voortgezet zonder noodzaak van hoge investeringen.


Geen Milieuzone

In Oegstgeest worden geen beperkingen gesteld aan het type voertuig dat mag rijden.
Hondenbelasting

Ongeveer de helft van Nederlandse gemeenten heft net als Oegstgeest hondenbelasting. VVD Oegstgeest wil hondenbelasting afschaffen. Huisdieren kunnen juist het welzijn verbeteren van jong en oud. Daarnaast zorgen honden ervoor dat dorpsgenoten dagelijks buiten in beweging zijn, en bevordert het uitlaten van je hond de veiligheid in de buurt en sociale contacten met buurtbewoners.


Vliegverkeer

Schiphol zorgt voor veel directe en indirecte werkgelegenheid in de regio Oegstgeest. VVD Oegstgeest erkent dit, maar wil tevens dat bestaande afspraken omtrent nachtvluchten en geluidsoverlast worden nagekomen. Een betere verdeling van lusten en lasten kan worden bevorderd als Schiphol niet nog meer vliegverkeer richting de Kaagbaan verplaatst, als vliegverkeer stiller en efficiënter wordt ingericht, en als er een plafond voor iedere regio wordt ingevoerd.


Groenonderhoud

Het groenonderhoud is momenteel in eigen beheer. De VVD wil bezien of uitbesteden voordeel biedt, met behoud van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Participatie

Onder de nieuwe omgevingswet zal meer inspraak en participatie van burgers mogelijk worden. De VVD verwelkomt dit en zet zich ervoor in dat de gemeente luistert naar burgers.