Zelfstandigheid

We willen Oegstgeest graag net zo mooi houden als het nu is. Om dit te bereiken kiest VVD Oegstgeest ervoor om een zelfstandige gemeente te blijven met een eigen gemeenteraad. Wij willen zelf kunnen blijven beslissen over onze directe woon- en leefomgeving.

Mensen kiezen bewust om in Oegstgeest te komen en hier te blijven wonen om diverse redenen, zoals ons groene dorpse karakter, mooie huizen, uitstekende voorzieningen, prima scholen, fijne winkels en veel sport. We zijn trots op Oegstgeest en willen dat graag zo houden. VVD Oegstgeest kiest er daarom voor om een zelfstandige gemeente te blijven met autonomie en een eigen gemeenteraad. We 6 van 11 waarderen, en investeren ook in, onze ambtenaren en bieden hen een aantrekkelijke werkomgeving. We kiezen voor zelfstandigheid om drie redenen:


Lokaal bestuur

Goed lokaal bestuur bevindt zich dicht bij de burger. Het is belangrijk dat onze inwoners hun raadsleden, wethouders en ambtenaren kennen en hen tegenkomen op het schoolplein, bij de sportclub, in het restaurant, in de winkel of in het café. Wij willen dat Oegstgeestenaren over hun eigen woon- en leefomgeving blijven beslissen. Alleen al daarom wil de VVD dat Oegstgeest een zelfstandige gemeente blijft. En dat kan prima als dorp van straks ruim 26.000 inwoners.


Samenwerken kan goed zonder fusie

We willen als gemeente nauw samen werken met andere gemeenten in de regio. Dit is heel goed mogelijk als zelfstandige gemeente. Samenwerken doen we graag als dat meerwaarde biedt voor onze inwoners en die van de regio. We kiezen telkens partners op maat. Dat zal soms op het niveau van Holland Rijnland zijn en soms op het niveau van onze strategische partners in de Leidse regio. Oegstgeest ziet deze samenwerking als een middel om gezamenlijke doelen te bereiken en niet als doel op zich. Wij willen vanuit eigen kracht samenwerken, waarbij we terughoudend zijn met overdracht van beslissingsbevoegdheid. We behouden grip en regie. Voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is dat het groene dorpse karakter, hoge voorzieningenniveau en identiteit van Oegstgeest behouden blijven. Ook de lokale lasten mogen niet stijgen als gevolg van een regionale samenwerking.


Fusie met Leiden kost groen en betekent waarschijnlijk hoogbouw

Leiden is – na Den Haag – de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland en is buiten haar grenzen op zoek naar groene ruimte om bij te bouwen. In bestaande wijken wil Leiden de hoogte in om extra woningen te bouwen. De bevolkingsdichtheid van Oegstgeest behoort nu al tot de top vijf procent van alle Nederlandse gemeenten. Voor VVD Oegstgeest is het daarom onacceptabel dat er meer hoogbouw bijkomt, zoals bij Nieuw Rhijngeest Zuid al gerealiseerd wordt. Des te meer reden om als gemeente zelfstandig te blijven en eigen regie te behouden.