Groen behouden, gericht bouwen

De grenzen aan de groei zijn bijna bereikt. Het dorpse karakter en het bestaande groen in Oegstgeest moeten behouden blijven. De bevolkingsdichtheid van Oegstgeest behoort nu al tot de top vijf procent van alle Nederlandse gemeenten. Na een decennium van bouwen is de ruimte voor bouwen nog maar zeer beperkt.

Na een decennium van bouwen is het nu belangrijk om Oegstgeest mooi groen te houden.


Grenzen aan de groei

Oegstgeest is na vele jaren woningbouw één van de meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland, met 3400 inwoners per vierkante kilometer. Toch zijn we een mooi groen dorp met uitstekende voorzieningen gebleven. Omdat we dat zo willen houden, zijn de grenzen aan de groei nu bijna bereikt.


75 tot 250 woningen bijbouwen tot 2030

Vanuit de regionale woningbouwopgave heeft Oegstgeest zich tot doel gesteld om 1400 nieuwe woningen bij te bouwen van 2019 tot 2030. Dit doel heeft geleid tot de geplande realisatie van Nieuw Rhijngeest Zuid, een mooi project dat qua hoogbouw een uitzondering vormt in Oegstgeest maar geen precedent schept. Naast Nieuw Rhijngeest Zuid en rekening houdend met de slagingskans van woningbouwprojecten, blijft er tot 2030 nog een opgave van 75 tot 250 nieuwe woningen over om de doelstelling te behalen.


Groene en dorpse karakter behouden

VVD Oegstgeest wil de regionale woningbouwopgave bereiken door zeer selectief bij te bouwen, en dan alleen onder de voorwaarde dat het groene en dorpse karakter van Oegstgeest bewaard blijft. Dat betekent dat nieuwe gebouwen qua uiterlijk, hoogte en stijl binnen de directe omgeving moeten passen en dat we verkeersknelpunten moeten vermijden of vooraf moeten oplossen. Cultureel erfgoed moet zoveel mogelijk intact blijven.


Toekomstige dorpsgenoten

VVD Oegstgeest zet zich in het bijzonder in voor woningbouwprojecten die specifiek bedoeld zijn voor jongeren/starters, ouderen en het middensegment. Om te bereiken dat deze woningen kunnen worden gekocht door toekomstige bewoners uit deze doelgroepen, wil VVD Oegstgeest voor alle nog resterende nieuwbouwprojecten in ons dorp een woonverplichting invoeren in combinatie met een antispeculatiebeding.


Waar nog wel bouwen?

Slechts enkele zorgvuldig geselecteerde woningbouwprojecten zullen gerealiseerd hoeven te worden om 75-250 nieuwe huizen voor de genoemde doelgroepen te realiseren. Na weging van de voorwaarden geeft VVD Oegstgeest de voorkeur aan (1) de locatie van de oude Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan, (2) Overgeest, (3) Kamsteeg Knarrenhof en (4) zeer beperkte woningbouw aan de randen van het traject in Haaswijk/Poelgeest na het eventueel ondergronds brengen van de hoogspanningskabel. Met deze projecten realiseren we de regionale woningbouwopgave. Projecten bij Almondehoeve en La France zijn niet noodzakelijk om onze regionale woningbouwdoelstellingen te bereiken.


Waar niet bouwen?

Met uitzondering van de bovengenoemde projecten wil VVD Oegstgeest dat er in principe verder geen (woning)bouwprojecten meer bij komen. We nemen andere bouwprojecten uitsluitend in overweging als deze binnen bovengenoemde voorwaarden passen. Ons uitgangspunt hierbij is dat het huidige groen van Oegstgeest groen moet blijven. Dit groenbehoud geldt in het bijzonder voor: 

Het langgerekte parktraject onder de huidige hoogspanningskabels: van het Jan David Zocherpark in Haaswijk, via het Jan Wilspark, Energiepad, ASC Park Overveer en Poelgeest Marina naar het Heempark bij het Vroege Vogelspark in Poelgeest. (Dit langgerekte parktraject moet groen blijven, en daarom is alleen zeer beperkte woningbouw aan de randen van dit traject acceptabel.) 

Ten noorden van Oegstgeesterkanaal: Mien Ruyspark, F.B. Hotzpark, Klinkerbergerplas, Kleine Klink, en Elsgeesterpolder ten noorden van de A44 tegenover De Boeg. 

Ten zuiden van Oegstgeesterkanaal: Irispark, Bos van Wijckerslooth, Hofbrouckerpark, Oud Poelgeest, Hendrik Kraemerpark, Park Rhijngeest, Landje van Bremmer, het bos tussen de Endegeesterlaan & het Landje van Bremmer, het groen rondom kasteel Endegeest, en Park Landskroon.