Financiën en economie

Oegstgeest blijft zoals gebruikelijk een behoedzaam financieel beleid voeren en tevens een liberaal economisch beleid.

Oegstgeest blijft zoals gebruikelijk een behoedzaam financieel beleid voeren en tevens een liberaal economisch beleid.


Belastingen

We houden rekening met uw portemonnee. De hierboven beschreven voorzieningen kosten echter geld. In recente jaren heeft de gemeenteraad al besloten om forse investeringen te gaan doen in belangrijke voorzieningen van ons dorp. VVD Oegstgeest staat achter deze reeds genomen besluiten en wil deze investeringen nu met zorg gaan uitvoeren. De schuld van onze gemeente kan daarom gedurende de komende raadsperiode toenemen tot een schuldplafond van €75 miljoen in 2026. Om deze schuld mettertijd weer te kunnen aflossen mogen gemeentelijke belastingen per saldo jaarlijks stijgen met inflatiecorrectie plus 1%. Verder dient de gemeente zoals gebruikelijk zorgvuldig en zuinig om te gaan met uw belastinggeld.


Financiering Zorg en Sociaal Domein

Oegstgeest geeft een substantieel percentage van haar jaarlijkse gemeentelijke budget uit aan het sociaal domein. VVD Oegstgeest maakt zich zorgen over de steeds verder stijgende kosten van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). VVD Oegstgeest zal zich inspannen om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en via de landelijke VVD een toereikend budget en eerlijk regionaal verdeelmodel te bereiken.


Openingstijden Winkels

VVD Oegstgeest is voorstander van de verruiming van winkel openingstijden op zon- en feestdagen. Net als nu ook het geval is blijft het uiteraard een vrije keuze voor iedere winkel om wel of niet gebruik te maken van deze mogelijkheid.


Dorpsmarketing

De VVD wil de subsidie aan Dorpsmarketing Oegstgeest voortzetten. Investeren in dorpsmarketing moedigt onze eigen inwoners en mensen in de regio aan om gebruik te maken van onze uitstekende faciliteiten op het gebied van winkelen, horeca, cultuur, recreatie en natuurbeleving.