Ontwikkelingen GDT-schoolgebouw

Het mooie GDT-schoolgebouw wil de VVD (deels) behouden indien mogelijk en financieel verantwoord.


Afgelopen dinsdag werden er een aantal scenario’s aan de raad gepresenteerd van sloop en herbouw tot en met (deels) laten staan en renoveren.
Momenteel is de 1ste verdieping afgekeurd en zijn er noodlokalen geplaatst. Er moet iets gebeuren, nut en noodzaak zijn duidelijk aangetoond.

De scenario’s die werden gepresenteerd: 1) renovatie huidig gebouw, 2) voorgevel laten staan, nieuwbouw achter voorgevel, 3) nieuwbouw in ‘oude’ stijl, 4) nieuwbouw in nieuwe stijl.
Scenario 2 heeft voor de VVD vooralsnog de voorkeur. Daarnaast dient de keuze gemaakt te worden of er een gymzaal en een BSO aan wordt toegevoegd. In een besloten gedeelte van de vergadering werd een presentatie gegeven over de kosten bij de verschillende scenario’s.

Een school renoveren of opnieuw bouwen kost veel geld. De schuld van Oegstgeest is nog steeds te hoog en gelijktijdig wordt de raad geconfronteerd met grote overschrijdingen in de jeugdzorg, zoals in veel gemeenten in Nederland. Dat maakt het voor de raad echter een hele lastige afweging.

Voor de VVD zijn goede scholen echter een belangrijke basisvoorziening die Oegstgeest tot een zeer prettige gemeente maken om in te wonen.