Ons verkiezingsprogramma

De VVD heeft in de afgelopen tien jaar veel bereikt voor de inwoners van Oegstgeest, onder meer met diverse mooie woningbouwprojecten, investeringen in sport en een solide financiële basis voor de toekomst. Daar zijn we blij mee en trots op. In de komende vier jaar willen wij doorpakken, zodat Oegstgeest tot de top-10 beste gemeenten van Nederland blijft behoren. Om dat te bereiken heeft VVD Oegstgeest vier prioriteiten gesteld. De benodigde investeringen kosten extra geld, maar zijn nodig om Oegstgeest de komende jaren leefbaar en groen te houden. Onze prioriteiten zijn:

Groen behouden, gericht bouwenA picture containing text, clipart

Description automatically generated

De grenzen aan de groei zijn bijna bereikt. Het dorpse karakter en het bestaande groen in Oegstgeest moeten behouden blijven. De bevolkingsdichtheid van Oegstgeest behoort nu al tot de top vijf procent van alle Nederlandse gemeenten. Na een decennium van bouwen is de ruimte voor bouwen nog maar zeer beperkt.


Investeren in voorzieningenA picture containing text, clipart

Description automatically generated

De VVD wil investeren in belangrijke voorzieningen zoals de nieuwe Leo Kannerschool, de Gevers-Deutz Terweeschool, bruggen, groen, wegen, bibliotheek, hoogspanningskabels ondergronds brengen, recreatie Klinkerbergerplas, speeltuinen, skateparken en de voorbereiding van nieuw zwembad Poelmeer. De schuld loopt hierdoor op, maar blijft binnen een verantwoord schuldplafond.


ZelfstandigheidA picture containing text, clipart

Description automatically generated

We willen Oegstgeest graag net zo mooi houden als het nu is. Om dit te bereiken kiest VVD Oegstgeest ervoor om een zelfstandige gemeente te blijven met een eigen gemeenteraad. Wij willen zelf kunnen blijven beslissen over onze directe woon- en leefomgeving.


Betaalbare energietransitieA picture containing text, clipart

Description automatically generated

We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie van ons dorp. Hiertoe willen we vooralsnog minimaal twee opties openhouden; restwarmte en waterstof. We staan open voor eventuele andere realistische oplossingen.


Naast deze vier prioriteiten hecht VVD Oegstgeest belang aan Financiën & Economie, Leefomgeving, Veiligheid en Sociaal dorp. Elk van deze prioriteiten en onderwerpen lichten wij in ons verkiezingsprogramma verder toe.